Boże, użycz mi
     pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
     odwagi,
abym zmieniał to co mogę zmienić
     i mądrości,
abym odróżniał jedno od drugiego

Boże, użycz mi
     pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
     odwagi,
abym zmieniał to co mogę zmienić
     i mądrości,
abym odróżniał jedno od drugiego


WITAMY NA STRONACH
INTERGRUPY AA PODHALE Z NOWEGO TARGU

Intergrupa ZAPEWNIA WIĘŹ MIĘDZY GRUPAMI AA TAK SAMO JAK GRUPA ZAPEWNIA WIĘŹ MIĘDZY JEJ CZŁONKAMI.
ISTNIEJE PO TO, ABY POMAGAĆ GRUPOM WE WSPÓLNYM CELU :
nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi.

/ 5 Tradycja AA /.

List od BOGA do Anonimowych Alkoholików

INTERGRUPA PODHALE zaprasza na MITYNGI OTWARTE NA "Górce" Zobacz
Copyright © 2016 Intergrupa AA Podhale
Powered by: Stopka`s Handicraft & Low Technologies Pagessmithy ™
codzienne refleksje